Veiligheid

EN16005

Sinds 10 april 2013 is de Europese norm EN16005 van kracht. Deze nieuwe norm verscherpt en vervangt de bestaande regelgeving aangaande de gebruiksveiligheid van automatische deuren.

Wat betekent dit?

Dat er strenge eisen worden gesteld aan alle (horizontaal bewegende) deurautomaten die na 10 april 2013 worden geïnstalleerd. Dit betekent ook dat automatische deuren altijd voorzien moeten zijn van draaicirkelbeveiliging.

Welke eisen worden er zoal gesteld?

Er moet bijvoorbeeld een duidelijke checklist aanwezig zijn, waarop duidelijk de veiligheidsfuncties en veiligheidsproducten omschreven zijn. Ook moet er een duidelijke handleiding aanwezig zijn en dienen zowel de aandrijving als de accessoires voorzien te zijn van merknaam en type. Een andere belangrijke eis is dat er minimaal één keer per jaar periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd bedrijf. Ook deuren van voor 10 april 2013 moeten tijdens deze periodieke controle worden geïnspecteerd.

Veiligheidssensoren

Een belangrijke eis binnen de EN16005 is dat het bewegingsgebied binnen de draaicirkel beveiligd moet zijn. Dit gebeurt met beveiligingssensoren. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat elke door ons geïnstalleerde deurautomaat aan alle eisen voldoet. Elke nieuwe deurautomaat die wij installeren, voorzien wij dan ook standaard van de benodigde sensoren.

Is uw bestaande deurautomaat nog niet voorzien van veiligheidssensoren of wilt u weten of uw installatie aan de normen voldoet? Neem dan gerust contact met ons op.